O firmie

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ALIS Sp. z o.o.
oferuje usługi w zakresie projektowania oraz realizacji budynków
i obiektów budowlanych na terenie całego kraju.

Funkcjonujemy jako generalny wykonawca robót budowlanych
"pod klucz", jako podwykonawcy dla innych firm realizujemy roboty ziemne, fundamentowe, murowe, montażowe konstrukcji obiektów.

Posiadamy uprawnienia do wykonywania robót budowlanych
w strefach zagrożenia wybuchem.

Rozwój firmy zapewniamy przez inwestycje w nowe technologie, zakup sprzętu i maszyn budowlanych.

Dzięki temu wykonywane przez nas prace spełniają wysokie wymagania jakości.